Home Zgjodhëm për ju. AI QË E BËN KËTË VEPËR I PLOTËSOHET LUTJA !!

AI QË E BËN KËTË VEPËR I PLOTËSOHET LUTJA !!

Lexuesi i gjithë Kuranit ka një dua të pranuar!

Sahabiu i nderuar, Enes bin Malik (Allahu qoftë i kënaqur me të), kur e lexonte gjithë Kuranin (hatme), i mblidhte gjithë familjen e tij dhe bënte dua për ta.

Thoshte:- Ai që e bën hatme Kuranin ka një dua të pranuar!

I biri i Imam Ahmedit, Salihu, tregon se Imam Ahmedi e bënte hatme Kuranin (përfundonte leximin) çdo të xhuma mbas ikindie.

Ai i mblidhte të gjithë fëmijët e tij dhe bënte dua për ta!

Shejh Meshhur Hasen.

Previous articleCili është kuptimi i fjalës “La ilahe il-lAll-llah”?
Next articleJu kujtohet kjo foto! Njihuni me njeriun i cili e bëri këtë foto (FOTO)