Home ISLAM Agjërimi më i mirë pas muajit të Ramazanit

Agjërimi më i mirë pas muajit të Ramazanit

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!):
“Është sunet agjërimi i muajit Muharram, muaj i cili vjen pas muajit Dhulhixhe. Këtë muaj halifja i drejtë, prijësi i muslimanëve Umer bin el-Hatabi radijAllahu anhu e vendosi muajin e parë të vitit. Agjërimi i këtij muaji është më i mirë pas agjërimit të muajit të Ramazanit.
Siç ka thënë Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Agjërimi më i mirë pas Ramazanit është muaji i Allahut, Muharram”.

Esh-Sherh el-Mumti vëll. 6

Previous articleAlarmi i mjekëve: Ndaloni së përdoruri këtë produkt para se të jetë shumë vonë
Next articlePorosi me rastin e përfundimit të Ramazanit.