A u kryqëzua Isai (Jezusi)? Lexojeni përgjigjen.

0
487

Pyetje: “A është e vërtetë se Isai (alejhis-selam) është ende gjallë në qiellin e tretë? Ai nuk u kryqëzua? Ai do të kthehet në tokë përsëri? A do të kthehet si një profet apo një njeri i thjeshtë?”

Përgjigje: “Isai alejhis-selam as nuk u gozhdua e as nuk u mbyt, sepse Allahu Te ala thotë:

“Po ata as nuk e mbytën as nuk e gozhduan (nuk e kryqëzuan në gozhda), por atyre u përngjau.” [en-Nisa 4:157]

Ai u ngritë lartë në qiell, me trup dhe shpirtë.

Allahu Te ala ka thënë:

“Përkundrazi, Allahu e ngriti atë pranë Vetes.” [en-Nisa 4:158]

Ai do të zbres në fund të kohës si një sundimtar i drejtë për të prishur kryqin, të mbysë derrin dhe të qeveris në pajtim me sheriatin e Muhamedit salAllahu alejhi ue selem.

Allahu na dhëntë sukses! Paqja dhe bekimi qofshin mbi Profetin tonë Muhamed, familjen e tij dhe shokët e tij.”

 

 

Burimi: “Komisioni i Përhershëm për Kërkime dhe Fetva”, nr.6257

Përgatiti:perlat-muslimane.com

 

821017-good-night-wallpapers

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here