Home Të tjera Zgjodhem per ju 8 KËSHILLA PËR SHTIMIN E IMANIT

8 KËSHILLA PËR SHTIMIN E IMANIT

1- Falja e namazit në kohën e tij, sepse ajo është prej punëve që na afron tek Allahu, azze ue xhel-le.
2- Përmendja e Allahut, azze ue xhel-le, qoftë edhe pesë minuta në ditë. Duke thënë “subhanallah”, “elhamdulilah”, “Allahu ekber”, “la havle ve la kuvete ila bilah”, “la ilahe ilallah”.
3- Lutje ditore me vendosmëri dhe mbështetje tek Allahu, azze ue xhel-le.
4- Leximi i një pjese nga Kur’ani çdo ditë, që të mos llogaritësh nga të shkujdesurit.
5- Qëndrimi larg shoqërisë së keqe!
6- Dërgimi i salavateve mbi Muhammedin, alejhi selam, së paku 10 herë në ditë.
7- Të thuash “Estagfirullah” brenda 24 orëve, të paktën 100 herë.
8- Agjërimi i ditës së hënë dhe të enjte sipas mundësisë, apo tre ditët e bardha nga çdo muaj.

O Allah na udhëzo dhe përforco në atë që je i kënaqur (Ti), prej punëve tona. Amin

Përktheu: Valdet Kamberi

Previous articleHOXHA DHE PAPAGALLI
Next articlePlaka muslimane dhe ateisti