55 shenjat e vogla të Kijametit

0
288

55 shenjat e vogla të Kijametit, të cilat janë:
1- Dërgimi i Profetit alejhi selam
2- Vdekja e tij.
3- Çlirimi i Shtëpisë së Shenjtë (Kudsit).
4- Murtaja Amuas (sëmundje epidemike).
5- Shtimi i pasurisë, saqë askush nuk ka nevojë për lëmoshë.
6- Shfaqja e fitneve (sprovave) .
7- Shfaqja e pretenduesve të profecisë.
8- Përhapja e rendit dhe e sigurisë.
9- Shfaqja e zjarrit të Hixhazit.
10-Shpërdorimi i amanetit.
11- Pakësimi i diturisë dhe përhapja e injorancës.
13- Policët e shumtë dhe ndihmësit e tiranëve (zullumqarëve).
14- Përhapja e kurvёrisё (imoralitetit).
15- Përhapja e kamatës.
16- Shfaqja e veglave muzikore dhe konsiderimi i tyre hallall (të lejuara).
17- Shtimi i pirjes së alkolit dhe konsiderimi i tij hallall.
18- Zbukurimi i xhamive dhe krekosja me to.
19- Garimi për ndërtesa të larta.
20- Të lindi robëresha zonjën e saj.
21- Vrasjet e shumta.
22- Afrimi i kohës.
23- Afrimi i tregjeve.
24- Shfaqja e shirkut në këtë umet.
25- Shfaqja e sjelljeve tё pahijshme, shkëputja e lidhjeve farefisnore dhe fqinjësia e keqe.
26- Rinimi i pleqve.
27- Shtimi i kopracisë.
28- Shtimi i tregtisë.
29- Shtimi i tërmeteve.
30- Shfaqja e fundosjeve të tokës, shdërrimi i paraqitjes dhe akuzimi për imoralitet.
31- Zhdukja e njerëzve të mirë.
32- Ngritja lart e njerëzve të ulët.
33- Dhënia e përshëndetjes vetëm për të njohurit.
34- Kërkimi i dijes tek të vegjlit.
35- Shfaqja e të veshurave të zhveshura.
36- Ëndrrat e sakta të besimtarit.
37- Përhapja dhe shtimi i shkrimit.
38- Neglizhimi ndaj punëve të pëlqyeshme për të cilat nxit Islami.
39- Fryrja e hilalit (hëna e re kur lind në fillim të muajit).
40- Shtimi i gënjeshtrës dhe mosinteresimi për saktësinë e fjalëve të përhapura.
41- Shtimi i dëshmisë së rreme dhe fshehja e dëshmisë së saktë.
42- Shtimi i grave dhe pakësimi i burrave.
43- Shtimi i vdekjeve të papritura.
44- Shfaqja e mohimit të njëri-tjetrit midis njerëzve.
45- Rikthimi i tokës arabe në kullota e lumenj.
46- Shtimi i shiut dhe pakësimi i bimësisë.
47- Lumi Eufrat zbulon një mal prej ari.
48- Kafshët e egra dhe sendet u flasin njerëzve.
49- Dëshirimi i vdekjes për shkak të sprovave të mëdha.
50- Numri i madh i romakëve dhe lufta e tyre kundër muslimanëve.
51- Çlirimi i Kostandinonopojës.
52- Dalja e Kahtanit.
53- Medina nxjerr jashtë saj njerëzit e këqinj dhe pastaj shkatërrohet.
54- Dёrbimi i një ere tё mirё e cila merr shpirtrat e besimtarëve.
55- Përdhosja e Shtëpisë së Shenjtë dhe rrënimi i Qabes.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here