Home Zgjodhëm për ju. 5 sunete te agjerimit:

5 sunete te agjerimit:

Prej suneteve te agjerimit:
1-Syfyri
2-Shpejtimi i iftarit
3-Celja e iftarit me hurma te njoma e nese nuk ka me hurma te thata e nese nuk ka me uje.
4-Kryerja e sa me shume veprave te mira
5-Berja e duase ne kohen kur cel iftar

Previous article2 shtyllat që të plotesohte agjërimi
Next articleKu përfundojnë shpirtrat e kafshëve dhe shpendëve pas ngordhjes së tyre? A është meleku i vdekjes ai që merr shpirtrat e tyre?