Thursday, November 30, 2023
...
HomeZgjodhëm për ju.5 djemtë e Iblisit

5 djemtë e Iblisit

Muxhahidi –Allahu e mëshiroftë!- ka thënë: Iblisi ka 5 djem ku secilit prej tyre ia ka caktuar një detyrë, dhe emrat e tyre janë: Thebr, el-E’auer, Musauet, Dasim dhe Zulunbur.

• Sa për Thebr-in: Ai është caktuar tek fatkeqësitë. Ai i urdhëron njerëzit që t’i grisin rrobat, godasin faqet dhe të flasin fjalë injorance kur goditen me fatkeqësi.

• el-E’auer: Ai është përgjegjës për Zinanë (Imoralitetin). Ai e zbukuron dhe i thërret të tjerët tek ajo.

• Musauet: Ai është përgjegjës për gënjeshtrat. Ai dëgjon ndonjë lajm dhe ua dërgon të tjerëve, të cilët pastaj e përhapin…

• Dasim: Ai i shfaq të metat e gruas tek burri i saj, dhe e bën nervoz atë me të.

• Zulunbur: Ai është i caktuar tek tregjet. Ai e ngrit flamurin (e sprovës) atje.

Burimi:islamifejaevertete

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular

Recent Comments