4 gjërat që Profeti alejhi selam nuk i linte kurrë

0
255

Hafsa, radijAllahu anha, transmeton se i dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, katër gjëra nuk i linte kurrë:

Agjërimin e ashurës(ditë së dhjetë të muajit Muharrem);
Agjërimin e dhjetë ditëve të para të muajit Dhulhixhe;
Agjërimin e tre ditëve të çdo muaji dhe
Faljen e dy rekateve para sabahut.” (Ahmedi, Ebu Davudi, Nesaiu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here