Home Zgjodhëm për ju. 4 gjërat që Profeti alejhi selam nuk i linte kurrë

4 gjërat që Profeti alejhi selam nuk i linte kurrë

Hafsa, radijAllahu anha, transmeton se i dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, katër gjëra nuk i linte kurrë:

Agjërimin e ashurës(ditë së dhjetë të muajit Muharrem);
Agjërimin e dhjetë ditëve të para të muajit Dhulhixhe;
Agjërimin e tre ditëve të çdo muaji dhe
Faljen e dy rekateve para sabahut.” (Ahmedi, Ebu Davudi, Nesaiu)

Previous articlePse Muhamedi a.s asnjëherë nuk e ka thirrur ezanin?
Next articleSi erdhi njeriu deri më sot në bazë të ideologjisë fetare?