Home Zgjodhëm për ju. 4 Etapat qe kalon jeta e njeriut

4 Etapat qe kalon jeta e njeriut

Imam Ibën Uthejmini (All-llahu e mëshiroftë!):

“Dita e fundit (el jeumul akhira) është dita e Kiametit. Është quajtur me këtë emër, sepse nuk ka më ditë pas saj.

Njeriu kalon në katër etapa:

Etapa e parë: Në barkun e nënës së tij.

Etapa e dytë: Jeta në këtë dynja.

Etapa e tretë: Jeta në berzakh (jeta e varrit).

Etapa e katërt: Dita e Kiametit, e cila është etapa e fundit.

Prandaj është quajtur “Dita e fundit (el jeumul akhira)”. Njerëzit (pas gjykimit) do të jetojnë (përjetësisht) ose në xhenet, lusim Allahun që të na bëjë neve dhe juve prej tyre, ose në zjarr, Allahu na ruajtë!”

(Sherh rijadus salihin vëll. 1)

Previous articleTre veta, Zoti nuk do ti shikojë në Ditën e Gjykimit
Next articleDy meleket qe do te vijne ne jeten e varrit