Home Zgjodhëm për ju. 3 pengesave që e pengojnë njeriun të ecë në rrugën për tek...

3 pengesave që e pengojnë njeriun të ecë në rrugën për tek Allahut

Shejh Abdu Rezak el-Beder -Allahu e ruajtë- thotë:

“Është detyrë dhe duhet të bëhet kujdes prej pengesave që e pengojnë njeriun të ecë në rrugën për tek Allahu dhe arritjen e kënaqësisë së Tij, e ato janë tre:

1 : Shirku në Allahun
2 : Bidati në fenë e Allahut
3: Mëkatet me llojet e tyre.

Përsa i përket pengesës, që është shirku në Allahun e Lartësuar, shpëtimi prej tij arrihet duke plotësuar me sinqeritet njësimin e Allahut dhe veçimin e Tij në adhurim, ndërsa pësa i përket pengesës, që është bidati në fenë e Allahut, shpëtimi prej tij është duke u kapur dhe duke ndjekur udhëzimin e Profetit -alejhi salatu ue selam-, kurse pengesa e tretë të cilat janë mëkatet me llojet e tyre, shpëtimi prej tyre është duke u larguar prej tyre dhe me pendim të sinqertë, në kohën që ndodh diçka prej tyre (mëkateve).”/xhamiambret

Previous articleLëkura e mollës kuron tensionin e lartë, kolesterolin e shumë të tjera
Next articleA vdesin engjëjt në momentin kur njeriu të cilin e kishin nën mbikqyrje ndërron jetë. Çfarë ndodh me ta?