Home Mjeksia Profetike 3 lutje të Muhamedit alejhi selam

3 lutje të Muhamedit alejhi selam

“Allahu im, ma mbroj trupin tim nga sëmundjet. Allahu im, ma mbroj dëgjimin tim nga sëmundjet. Allahu im, ma mbroj shikimin tim nga sëmundjet. S’ka Zot tjetër përveç Teje”.

Transmeton Ebu Davudi

“Allahu im, kërkoj strehim te Ti nga uria, se varfëria është më e keqe dhe kërkoj strehim te Ti nga tradhtia, se është vesi më i keq i brendshëm”.

Transmeton Nesaiu

“Allahu im, kërkoj mbrojtje te Ti nga fundosja në borxhe, të mos na ngadhënjejë armiku dhe nga dashaligësia e armiqve”.

Transmeton Nesaiu

Previous articleMbulimi i enëve të ushqimit dhe mbyllja e calikëve të ujit
Next articleTri arsye për kafe