TI A E NJEH KËTË NJERI?

0
278

O ti që lexon këto rreshta të shkruar

Mos mendo se jam poet a prozator

Doja të flisja për njeriun më të shquar

Por fjalët e duhura nuk e di a do ti gjej dot

Doja të flisja për njeriun më të madh

Që njerëzimi ka mundur të shohë ndonjëherë

Të them të drejtën nuk është aq e lehtë

Të cilësosh një njeri me kaq shumë vlerë

Mëshirë për njerëzimin ka qenë ky njeri

Nga errësirat e humbjes në dritë i ka nxjerrë

Vulë e profetëve të Allahut ai ka qenë

Kështu që me të është mbyllur kjo derë

Ai është i pari që do t’i hapet varri

Ditën kur njerëzit të ringjallen dhe njëherë

Mëshirë do të lusë për pasuesit e tij

Kush s’ka besuar në të do të jetë i mjerë

Në ditën e Gjykimit, këtë ditë plot tmerr

Askush veç tij nuk do të dëgjohet

Lutjet më të bukura për Zotin do të nxjerrë

Kur nën Arshin e Tij do të gjunjëzohet

Ngrije kokën Allahu do t’i thotë

Kërko dhe lutu se do të dëgjohesh

Në këtë ditë të madhe ti ke pozitë

Në këtë ditë të vështirë ti do të nderohesh

Ai do të trokasë në dyert e Xhenetit

Menjëherë do t’i hapen plot respekt e nderë

Për pasuesit e tij ai është rezervuar

Për ata që besuan e jo për të tjerë

Besoj o lexues se mund që ta gjesh

Atë që në këta rreshta kam cilësuar

Ai është Muhamedi i Dërguari i Allahut

Ai është Muhamedi, njeriu më i nderuar

Bledar Haxhiu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here