Home Zgjodhëm për ju. Si ta ruash shtëpine nga shejtanët

Si ta ruash shtëpine nga shejtanët

Imam ibn Baz (Allahu e mëshiroftë) thotë:
“Sa më shumë që anëtarët e një shtëpie ta lexojnë Kuranin, hadithet (fjalët e të Dërguarit), ta përmendin Allahun – subhanAllah, la ilahe il-lAllah (etj), shtëpia tyre është më e ruajtur dhe më larg nga shejtanët.
E nëse shtëpia është e mbushur me shkujdesje (ndaj fesë) dhe me gjëra që e shkaktojnë atë, si: këngët, mjetet muzikale, thashethemet, ajo është më afër shejtanëve, të cilët i inkurajojnë anëtarët e saj në gjëra të kota.”

El-Feuaid El-Ilmijje, 1/142
Suad Shabani

Previous articleSi ti shkundësh mëkatet si gjethet e pemës
Next articleLemosha e largon njeriun nga zjarri i Xhehenemit