Home Zgjodhëm për ju. Shenjat treguese të lumturisë janë

Shenjat treguese të lumturisë janë

Ka thënë Ibn El kajim – Allahu e mëshiroftë:
“ Shenjat treguese të lumturisë janë: kur njeriu sa më shumë shton diturinë aq më shumë shton edhe modestinë,
sa më shumë shton veprën e mirë aq më shumë shton edhe frikën dhe ruajtjen nga Allahu, sa më shumë të jetojë aq më pak shpreson për të jetuar,
sa më shumë të shtojë pasurinë aq më shumë shton nënçmimin dhe shpenzimin e saj për lëmoshë,
sa më shumë të shtojë në pushtetin dhe pozitën e tij aq më shumë shton afrimin me njerëzit dhe realizimin e nevojave të tyre.”

“ Feuaid el feuaid”, f. 403

Previous articleSi bëhen dasmat në Islam
Next articleA dëshiron të pendohesh dhe ta lesh duhanin?