Ky eshte brezi me i mire i njerezve

Ky eshte brezi me i mire i njerezve

“Enesi – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – i ka thënë (brezit më të mirë të njerëzve pas sahabëve, tabi’inëve) : ‘

Me të vërtetë ju bëni disa vepra, që i konsideroni më të imëta se fija e flokut, ndërsa ne i konsideronim prej gjynaheve shkatërrimtare’
Muhammed ibn Sirini ka thënë (për ato gjynahe): ‘Siç është p.sh.: zgjatja e rrobës poshtë kyçit të këmbës’.”

Shejkh Khalid Ismail, Allahu e ruajtë dhe bëftë dobi me të. Tefsiri i sures Zelzeleh (Tërmeti katastrofal)