Home Zgjodhëm për ju. Ilaçi më i lehtë për të gjithë sëmundjet

Ilaçi më i lehtë për të gjithë sëmundjet

Ilaçi më i lehtë për të gjithë sëmundjet
Bazuar në studimet më të reja, shkencëtarët pohojnë se çdo sëmundje shkakton ndryshime në programimin e qelizave. Çdo qelizë funksionon sipas një programi të caktuar që ditën që e krijoi Zoti e gjer në ditën që do të vdesë. Nëse ndodh ndonjë defekt psikik ose somatik, ky defekt do të shkaktojë kaos në të gjithë sistemin e dridhjes së qelizës. Për rrjedhojë, defekti kalon edhe në programin qelizor. Për trajtimin e këtij defekti ose sëmundjeje, lipset të korrigjohet programi me çdo mënyrë të mundshme.

Gjatë studimeve të mia rreth ajeteve Kuranore kam parë prezencën e një sistemi numerik që në këto ajete. Por ajetet e Kuranit nuk përmbajnë vetëm këtë sistem, por edhe gjëra të tjera të cilat u përngjajnë atyre që ne sot i quajmë programe apo të dhëna, të cilat mund të ndërveprojnë me qelizat. Pra, thënë shkurt, Kurani njeh dhe ndërvepron me gjuhën e qelizave.

Dikush, mund të mendojë se kjo që po them, është diçka joshkencore. Në fakt, unë kam parë se shumë ajete Kuranore konfirmojnë faktin se këto ajete përmbajnë shumë të dhëna, njëlloj siç ndodh me valët e radios të cilat në fakt janë një valë, por që përcjellin informacione, zëra dhe muzikë. Kur Zoti na njofton se Kurani është dhe shërim, kjo do të thotë se ai përmban informacione, të dhëna dhe programe të mjaftueshme për trajtimin e qelizave të dëmtuara të trupit, madje edhe trajtimin e atyre sëmundjeve para të cilave është dorëzuar mjekësia.

Ilaçi më i lehtë për të gjithë sëmundjet

I nderuar lexues! E them me bindje dhe i bazuar në eksperiencën time personale. Ti mund të arrish në rezultate tepër të mëdha, me një ndryshim tepër të vogël, i cili do të ndryshojë gjithë jetën tënde, ashtu siç ndryshoi timen. Procedura që lipset prej teje, është që thjesht të dëgjosh Kuranin sipas mundësisë, në mbrëmje para se të flesh, në mëngjes pasi të zgjohesh, në drekë dhe çdo kohë tjetër kur të jepet mundësia.

Kuranin mund ta dëgjosh nga një kompjuter, celular, manjetofon, mp3, televizor apo radio

Zëri i Kuranit përbëhet nga valë zanore me një frekuencë të caktuar dhe shtrirje të caktuar në kohë. Këto valë përhapin fusha vibrimi që ndikojnë në qelizat e trurit dhe bëjnë rivendosjen e ekuilibrit, gjë e cila forcon imunitetin përballë sëmundjeve, duke përfshirë dhe kancerin. Kjo, pasi kanceri nuk është gjë tjetër veçse një çrregullim i punës së qelizës. Leximi i Kuranit, e riprogramon këtë qelizë. Është njëlloj sikur të jemi përballë një kompjuteri të mbushur me viruse, ne e riformatojmë atë, mandej instalojmë programet e reja, duke ia përmirësuar performancën. E nëse kjo realizohet me anën e programeve të prodhuara nga ne njerëzit, ç’mund të themi me programet që janë krijuar nga Krijuesi i gjithçkaje?

Ndikimi i mahnitshëm i leximit të Kuranit

Leximi i vazhdueshëm i ajeteve Kuranore ka këto dobi:

– Forcon imunitetin e trupit

– Rrit kreativitetin

– Shton përqendrimin

– Kuron sëmundjet e rënda

– Ndryshon sjelljen dhe përmirëson komunikimin me të tjerët.

– Qetëson shpirtin

– Trajton reagimet negative si nervozizmi dhe të qenit i rrëmbyer

– Përmirëson aftësinë për të marrë vendimet e duhura

– Të bën të harrosh frikën, të qenit i lëkundur dhe i stresuar

– Zhvillon dhe forcon personalitetin

– Kuron shumë sëmundje të zakonshme, si alergjitë, rrufat dhe dhimbjet e kokës

– Përmirëson të folurit dhe shpejtësinë në artikulim

– Mbron nga sëmundjet e rrezikshme si kanceri etj.

– Bën ndryshimin e duhur në vese të tilla si të ngrënit e tepërt dhe pirjen e duhanit

Previous articleSi t’i bëjmë ballë sprovës së ruajtjes së shikimit ?!
Next articleFshatari i urtë dhe qytetari i mençur