Home Zgjodhëm për ju. Atëherë pse nuk më marin asnjëherë fëmijët e mi në telefon!

Atëherë pse nuk më marin asnjëherë fëmijët e mi në telefon!

Një burrë i moshuar shkon te një servis telefonash për të kontrolluar telefonin, djali i servisit i thotë: Xhaxhi, celulari nuk ka asnjë difekt. Plaku i shkret i mbushi sytë me lot dhe tha: Atëherë pse nuk më marin asnjëherë fëmijët e mi në telefon! Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër pos Tij, që të silleni në mënyrë bamirëse ndaj prindërve. Nëse njërin prej tyre, ose që të dy, i ka kapur pleqëria atëherë mos u thuaj atyre as “of-oh”,as mos u bë i vrazhdë ndaj tyre, po atyre thuaju fjalë të mira (të buta, respektuese). [Suretu El Israe, 23]

Previous articleThoshte: Xhibrili ka vdekur!
Next article“VARFËRIA e vërtetë, ndodhet në zemrën e shkretë”!