Allahu do te ju tri gjëra dhe urren tri të tjera

Allahu do te ju tri gjëra dhe urren tri të tjera

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë:

“Allahu do te ju tri gjëra dhe urren tri të tjera. Do që ta adhuroni vetëm Atë dhe të mos i shoqëroni askënd, të kapeni të gjithë së bashku për litarin e Allahut e të mos përçaheni dhe të jeni të sinqertë në besnikërinë ndaj atyre që Allahu ua ka bërë prijës.

Ndërsa urren thashethemet, pyetjet e tepërta si dhe shpenzimin e pamatur të pasurisë.”

(Ahmedi dhe Muslimi)