Home Zgjodhëm për ju. Allahu do te ju tri gjëra dhe urren tri të tjera

Allahu do te ju tri gjëra dhe urren tri të tjera

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë:

“Allahu do te ju tri gjëra dhe urren tri të tjera. Do që ta adhuroni vetëm Atë dhe të mos i shoqëroni askënd, të kapeni të gjithë së bashku për litarin e Allahut e të mos përçaheni dhe të jeni të sinqertë në besnikërinë ndaj atyre që Allahu ua ka bërë prijës.

Ndërsa urren thashethemet, pyetjet e tepërta si dhe shpenzimin e pamatur të pasurisë.”

(Ahmedi dhe Muslimi)

Previous articleLajmërimi për atë që do të ndodhë deri në ditën e Kijametit
Next articlePërgëzoji durimtarit! Rruga e tyre eshte Xheneti