3

MOST COMMENTED

Aborti,krim?

Aborti Islami lejon muslimanen të ndërmarrë masa preventive kontraceptive por nuk lejon të kryhet krim mbi shtatzëninë kur të paraqitet realisht. Fukahatë janë të mendirnit se...

HOT NEWS