Mesazhet e fuqishme të Kuranit do ju ndryshojnë jetën

0
379

“Kështu që mos e humb zemrën tënde. Mos bjer në dëshpërim. Ti do të jesh në krye, nëse je i vërtetë në besim”. Kurani 3:139.

“Ji i duruar. Sigurisht që Allahu i do ata që bëjnë durim”. Kurani 08:46.

“Kështu që kërko për falje tek Zoti yt dhe pendohu tek Ai. Në të vërtetë, Zoti është mëshirëplotë dhe i dashur”. Kurani 11:50.

“Çdokush vepron sipas qëllimeve të tij, dhe Zoti yt është i vetëdijshëm për atë, rruga e të cilit është e drejta”. Kurani 17:84.

“Qëndro i vendosur kundër padrejtësive, edhe nëse kjo gjë rezulton kundër teje”. Kurani 4:135.

“Shpesh nuk janë sytë të verbër, por është zemra e verbër”. Kurani 22:46.

“Veprat e mira dhe të këqija nuk janë të barabarta. Shmangiu të keqes me të mirë dhe pastaj do të shohësh që ai që dikur ishte armiku yt, do të bëhet miku yt më i mirë”. Kurani 41:34.

“Trego falje. Kërko mirësinë. Shmang injorancën”. Sura Al Araf 7:199.

“Ne do të të testojmë ty në frikë, në uri, në humbjen e shëndetit, jetës dhe frutave, por do t’i japim lajme të mira personit të duruar”. Kurani 2:155.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here