Lojëra

Lojëra

MOST COMMENTED

Prej shenjave tё Kijametit…pёrhapja e kurvërisë

Prej shenjave tё shfaqura ёshtё edhe pёrhapja e zinasё (kurvёrisё) dhe shtimi i saj ndërmjet njerёzve. I Dёrguari i Allahut alejhi selam ka paralajmёruar...

HOT NEWS