HISTORI

HISTORI

MOST COMMENTED

Një ateist në shtëpinë tonë

I ftuar i emisionit: Abdul Mexhid Zendanij Drejtor i universitetit “Iman” në Jemen Prof. Xhasim El-Mutava: ”Paqja e Zotit qoftë mbi ju! Këtë emision e kemi...

HOT NEWS

error: Content is protected !!